Lena Putteman

Logopediste

In juni 2015 studeerde ik af als logopediste aan de Thomas More Hogeschool te Antwerpen. Tijdens mijn opleiding deed ik ervaring op in zelfstandige praktijken, groepspraktijken en in het buitengewoon onderwijs voor kinderen met een motorische beperking. Ik kwam voornamelijk in contact met kinderen met spraak-, taal- en leerstoornissen.

Door de jaren heen groeide mijn passie voor deze problematieken en heb ik me hier ook verder in gespecialiseerd. Ook studenten van het middelbaar onderwijs hebben mijn hart gestolen.

Door mijn tweetalige opvoeding, zijn Franstalige kinderen en hun ouders eveneens welkom. Sinds september 2015 werk ik in een groepspraktijk in Edegem, in oktober 2019 startte ik in het Gezondheidscentrum.

Lieselotte Sonck

Logopediste

Ik (°1992) studeerde in 2013 af als logopedist te Gent aan de Arteveldehogeschool.
Ik deed stage in zowel groepspraktijken als in scholen en begeleidde voornamelijk kinderen met leer-, taal-, articulatieproblemen en myofunctionele problemen.

Na mijn stageperiode in BUBAO Lentekind te Lennik besloot ik om de Banaba Buitengewoon Onderwijs te volgen waarbij ik gedurende een volledig schooljaar les mocht geven in BUSO De Karwei te Lokeren. Daar ging ik aan de slag met leerlingen met gedrag- en emotionele problematieken.

Momenteel werk ik al vijf jaar als zelfstandig logopedist en mag ik dagelijks met zowel kleuters als lagere/middelbare schoolkinderen werken en begeleid ik hen met leer-, taal-, articulatieproblemen en myofunctionele problemen.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

  • Spraak- en taalontwikkelingsachterstand
  • Leerproblematieken waaronder dyslexie en dyscalculie
  • Fonetische articulatiemoeilijkheden bv. lispelen of moeilijkheden met de productie van de 'r'
  • Fonologische articulatiemoeilijkheden bv. vereenvoudigen van de spraak, moeilijke verstaanbaarheid
  • Foutieve mondgewoonten al dan niet kaderend binnen een orthodontische behandeling
  • Stotteren bij kinderen tot de leeftijd van 5 jaar
logopedie-foto