Evelyn Schrauwen

Ergotherapeute

In 2015 behaalde ik mijn bachelor in de toegepaste psychologie aan de Thomas More Hogeschool, afstudeerrichting klinische psychologie. Vanuit deze opleiding groeide mijn interesse in functionele therapie, waarbij psyche en handelen elkaar aanvullen. Mijn keuze voor een bijkomende opleiding ‘ergotherapie’ was al snel gemaakt. In 2018 studeerde ik af aan de AP Hogeschool – met ervaring in verschillende doelgroepen: geriatrie, fysieke revalidatie (vnl. NAH – CVA) en psychiatrie.

In hoofdberoep ben ik momenteel werkzaam in de ouderenpsychiatrie van UPC Duffel, waarbij geestelijke gezondheidszorg en geriatrie hand in hand gaan. De doelgroep bestaat hier uit ouderen met angst- en stemmingsstoornissen of met cognitieve stoornissen ten gevolge van langdurige psychische kwetsbaarheid of een dementieel proces.

Evenzeer voelde ik enthousiasme om aan de slag te gaan met kinderen, waardoor ergotherapie als zelfstandige in bijberoep een echte verrijking vormt. Daarnaast blijft de passie voor revalidatie, zowel motorisch als cognitief, bestaan. Daarom behoren ook personen met een niet-aangeboren hersenletsel tot de doelgroep.

Levenslang leren vind ik zeer belangrijk, zowel tijdens als na mijn opleiding. Daarom volg ik regelmatig cursussen om me verder te verdiepen in diverse problematieken en up-to-date te blijven. Zo kan ik de betrokken doelgroep gerichter bijstaan

Opleidingen

  • Psychologisch consulent – 2015 Bachelor toegepaste psychologie, Thomas More Hogeschool
  • Ergotherapeut – 2018 Bachelor ergotherapie, AP Hogeschool

Cursussen

  • September 2017 – Leervermogen na hersenletsel – Hersenwerk
  • Februari 2019 – Opstarten Als Zelfstandige Ergotherapeut (OAZE) – Ergopraktijk
  • Juni 2019 – Verdiepingscursus schrijfmotoriek – Ergopraktijk
  • Juni 2019 – Typ10 cursus
  • September 2019 – Sensorische informatieverwerking – Anders kijken naar kinderen (AKK)
  • November 2019 – Praktijkdag voor- en door (psycho)therapeuten – SIG

Waarvoor kan u bij ons terecht?

Ergotherapie bij kinderen

Grove motoriek, evenwicht en lichaamscontrole

Lateralisatiemoeilijkheden: het overkruisen van de middenlijn en ontwikkelen van voorkeurshand

Fijne motoriek: grijpfunctie, oog-handcoördinatie, bimanuele coördinatie, kracht, precisie, snelheid, verwerven van technische vaardigheden (knippen, plakken, prikken, rijgen,…)

Grafomotoriek: tekenen

Typ10 cursus: blind leren typen op speelse en therapeutische wijze, zonder tijdsdruk op het tempo van het kind.
Schrijftherapie

Rekentherapie
Visueel ruimtelijke: figuur achtergrond discriminatie, visueel voorstellingsvermogen,…

Aandacht-en geheugentraining

Zelfinstructievaardigheden ontwikkelen


ADL-training: leren uitvoeren van alledaagse handelingen (ADL)

Veters knopen

Aan- en uitkleden

Knopen – ritsen hanteren

Eten met mes en vork

Functioneel gebruik maken van materialen

Huiswerkbegeleiding
ergotherapie-foto

Ergotherapie bij niet-aangeboren hersenletsel

Grove motoriek, evenwicht en proprioceptie

Fijne motoriek: o.a. grijpfunctie, oog-handcoördinatie, kracht, precisie, bimanuele coördinatie,…

Schrijfmotoriek

Aandachtstraining

Geheugentraining

Executieve functies trainen. Executief functioneren omvat plannen en organiseren, agendabeheer, impulscontrole, time management, realistische doelen stellen, initiatievermogen, metacognitie (zelfmonitoring en zelfevaluatie).

Uitvoeren van alledagelijkse handelingen (ADL) zoals veters knopen, aan- en uitkleden, knopen open en dicht maken, eten met mes en vork,… en functioneel gebruik maken van materialen.

Transfers: rechtstaan, gaan zitten, zich verplaatsen,…